تبلیغات
اس ام اس - عاشقانه2
اس ام اس
به نــــــــــام نـــــــــــــامی نـــــــــــــــــام نــــــــــــــــــــماینده عشــــــــــــق

 این شعرو یکی از عاشقا برام فرستاده


تنها فانوس شبم سوسو زنان نورش رفت
            
                           تنها چراغ دلم خاموش شد نورش رفت

قشنگ ترین هدیه مو تو قلبه سنگیش گذاشت

                          فکر میکنه یادم رفت این همه نامردیشو

حالا شدم یه نامرد سرمیبرم مردیو

                        اگه قراره من هم مثله قدیما باشم

           حکم میکنن به راحت میبرن این دلارو