تبلیغات
اس ام اس - مطالب هفته سوم فروردین 1388
اس ام اس
به نــــــــــام نـــــــــــــامی نـــــــــــــــــام نــــــــــــــــــــماینده عشــــــــــــق

توی زندگیت هرگز اخم نکن، چون ممکنه یه نفر فقط به لبخند تو زنده باشه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیشب دفترچه قسطامو ورق می زدم، تمومى نداره… تا آخر عمر بدهکار مهربونیاتم!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلام. هوا داره سرد می شه…
مواظب باش کسی ازسردی هوا به گرمی قلبت پناه نبره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یه روز سرد وقتی دنبال جایی برای قایم شدن می گشتم نتوانستم جایی گرمتر از قلبت پیدا کنم… فراموشم نکن بیرون خیلی سرده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یه نصیحت: مواظب خودت باش.
یه خواهش:هیچ وقت عوض نشو.
یه آرزو: فراموشم نکن.
یه دروغ: دیگه دوستت ندارم.
یه حقیقت: دلم برات تنگ شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انواع چیپس چیتوز:
۱- ساده مثل دلت
۲- نمکی مثل اشکات
۳- سرکه ای مثل حرفات
۴- فلفلی مثل چشمات
۵- گوجه ای مثل لبهات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلامی به گرمی آش رشته، که روش با پیازداغ نوشته:
“دوست دارم فرشته”

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفا را از ماهی بیاموز که وقتی از آب جداست می میرد، نه از زنبور که وقتی از گلی خسته می شود سراغ گلی دیگر می رود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ازدلم پرسیدم عشق راخلاصه کن، گفت: آغازکسى باش که پایان توباشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازی روزگار را نمی فهمم، من تورا دوست دارم، تو دیگرى را، دیگرى مرا، و همه ما تنهاییم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غربت را نباید درالفبای شهرغریب جستجو کرد. همین که عزیزت نگاهش را به طرف دیگری کرد، تو غریبی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتظار سخت است، فراموش کردن هم سخت است. اما اینکه ندانی باید انتظار بکشی یا فراموش کنی از همه سخت تر است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


فاصله بین داشتن و نداشتن صرف فعل خواستن است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اگه کسی برات می میره، اونقدر مرام داشته باش که یه شاخه گل سرخ ببری سر مزارش.


نوشته شده در تاريخ جمعه 21 فروردین 1388 توسط یعقوب حسن پور

من زیاد اهل شعر نیستم خیلی کم پیش میاد شعری توی وب لاگم بذارم ولی این شعر خیلی جالبه اگه حال و وقتشو داشتین حتما بخونین البته این شعر رو با صدای شاعرش آپ لود کردم اگه کسی دوست داشت دانلود کنه.پیشنهاد می کنم از دستش ندین.
 
 
یه شب که من حسابی خسته بودم
همین جــوری چشامو بستـه بـودم
سیاهی چشــام یه لحظه سُـر خـورد
یــه دفعـه مثل مرده ها خوابم برد
تــو خواب دیدم محشر کــبری شده
محکـمــة الهــــی بــر پــــا شـــده
خـــدا نشستـه مــردم از مــرد و زن
ردیف ردیف مقــابلش واستــــادن
چرتکه گذاشتــه و حساب می کنـه
به بنده هاش عتاب خطاب می کنـه
میگه  چـرا این همــه لج می کنیـد
راهتــونو بـی خـودی کج مـی کنیـد
آیــــه فرستـادم کــه آدم بشیـــد
بــا دلخوشـی کنــار هـم جـم بشید
دلای غــم گرفتــه رو شــ­­ــاد کنیــد
بـا فکــرتـون دنیــــا رو آبــاد کنیـد
عقــل دادم بـریـــد تــدبـّر کـنیــد
نـه اینکه جای عقلو کــاه پر کنیـد
مــن بهتون چقد مـــاشالاّ  گفتــم
نیـــــــافریـده بــاریکــلاّ  گفتـــم
من که هـواتونو همیشـه داشتـــم
حتی یه لحظــه گشنه تون نذاشتـم
امــــا شمـا بازی نکــرده باختیـــد
نشـستیـد و خــــدای جعلی ساختیـد
هـر کـدوم از شما خودش خدا شـــد
از مــــا و آیــه های مـا جـدا شــــد
یه جو زمین و این همه شلوغـــی؟
این همه دیــن و مذهب دروغـــی؟
حقیقتـاً شماهـــا خیـلی پستـیـن
خــر نبـاشیـن گـــاوو نمـی پرستین
از تـوی جـم یکــی بـُلن شد ایستاد
بُـلن بـُلن هــی صلـــــوات فرستـاد
از اون قیافه هــای پـشـم و پـیـلـی
از اون اعُجـوبـه هـای چـرب و چـیـلی
گف چــرا هیشکی روسری سرش نیست
پس چـرا هیشکی پیش همسرش نیست
چــرا زنـا ایـــن جـــوری بد لبــاسن
مــردای غیـــــرتــی کجــا پلاسـن؟
خــدا بهش گف بتمـرگ حرف نــزن
اینجا کـــه فرقی نـدارن مــــرد و زن
  یــارو کِنِف شــد ولــی از رو نــرفت
  حرف خـدا از گـوش اون تو نـرفـت
  چشاش مـی چرخه نمی دونم چشــه
  آهان می خواد یواشکی جیم بشــه
  دید یـــه کمی سرش شلوغـــه خـدا
  یواش یواش شـد از جماعت جـــدا
  بــا شکمـی شبیـــه بشکــة نفت
  یهو سرش رو پایین انـداخت و رفت
  قــراولا چـــن تــا بهش ایس دادن
  یــارو وا نستاد تـا جلوش واستـادن
  فوری در آورد واسه شون چک کشید
  گف ببرید وصول کنیـد خوش بشیـد
  دلــــم بـــــرای حــوریـا لـک زده
  دیـر بــرســم یکــی دیگـه تـک زده
  اگــــر نرم حوریــــه دلگیر میشــــه
  تو رو خــــدا بذار برم دیر میشـــــه
  قراول حضــرت حــق دمش گــــرم
  بـا رشـــوه ی خیلی کلـون نشد نـرم
  گـــوشای یــارو رو گرف تو دستـش
  کشون کشون برد و یه جایـی بستش
  رشوه ی حاجــی رو ضمیمــه کــردن
  تـوی جهنـم اونــو بیمــه کـــردن
  حاجیــه داش بـُلن بُـلن غر مـــی زد
  داش روی اعصـابـــــا تلنگر مــــی زد
  خدا بهش گف دیگه بس کن حاجـی
  یه خورده هم حبس نفس کــن حـاجـی
  ایـن همــــه آدم رو معــطّل نکـن
  بگیـر بشین این قــــده کل کل نکــن
  یـــه عا لمه نامــه داریـم نخــونده
  تـــــازه ، هنوز کُرات دیگــــه مـونده
  نامــه ی تـو پر از کـــارای زشتـــــه
  کی به تو گفتـه جات توی بهشتــــه ؟
  بهش جـــــای آدمــای بـاحالـــــه
  ولت کنـــــم بری بهش ؟ محالـــــه
  یادتــــه کـه چقد ریا می کـــــردی
  بنده هــای مـــــارو سیـا مـــی کردی
  تا یـــه نفر دور و بــرت مـی دیــــدی
  چقد ولا الضّــــا لّینـو  مـی کشیـــدی
  این همه که روضه و نوحــه خونـدی
  یه لقمه نون دست کسی رسـونـــدی؟
  خیال می کردی ما حواسمــون نیس
  نظم نظام هستی کشکـی کشکی س؟
  هر کـــــاری کـردی بچــه هـا نوشتن
  می خوای برو خـودت ببین تـــو زونکن
  خلاصـــه ، وقتی یـارو فهمید اینـــه
  بـــــازم دُرُس نمـی تونس بشینــــه
  کاسه ی صبرش یه دفـه سر می رف
  تـــا فرصـتی گیر می آورد در می رف
  قیـامتـه اینجـــا عجـب جـــــاییــه
  جــون شمــــا خیلـی تمـاشـــاییــه
  از یــــه طرف کلــی کشیش آوردن
 کشون کشون همـه رو پیش آوردن
 گفتـم اینـــــارو کـــــه قطار کردن
 بیچـــــاره ها مگـــه چیکار کــردن؟
 مأ موره گف میگم بهت مــن الان
 مفسد فی الارض کــه میگن همین هان
 گفت: اینـــــا بهش فروشی کـردن
 بـــی پـدرا خــــــدارو جوشی کــردن
 بنـــــام دین حسابی خــوردن اینها
 کـــفر خـــــــدارو در آوردن اینهــــا
 بد جــوری ژاندارکو اینـــا چزونـدن
 زنــده تـوی آتیش اونـــو سوزوندن
 روی زمین خـــدایی پیشــه کــردن
 خون گالیلـــه رو تو شیشــه کــردن
 اگــــه بهش بگی کُلاتــو صاف کن
 بهت میگـــه بشین و اعتـراف کــن
 همیشـــه در حــال نظاره بــــودن
 شما بگـــــو اینا چی کــــاره بـودن؟
 خیام اومد یه بطری ام تــو دستش
 رفت و یه گوشــه یی گرف نشستش
 حــــاجی بُـلن شد با صـدای محکم
 گف : ایـن آقـــا بـاید بــره جهنـــم
 خدا بهش گف تـــو دخـا لت نکــن
 بــــه اهـل معرفت جسارت نکـــن
 بگــــو چرا بـــه خون این هلاکـــی
 این کـــه نه مدعی داره نـــه شاکـی
 نــه گـرد و خاک کــرده و نـه هیاهـو
 نــــه عربده کشیده و نـــه چاقــــو
 نـــه مال این نــــه مال اونـو برده
 فقط عـــرق خــــریده  رفتـــه خورده
 آدم خوبیـه هـــــــواشو داشتــــم
 اینجا خــــودم براش شراب گذاشتـم
 یهــــو شنیــــدم ایس خبردار دادن
 نشستـه ها بُــلن شـدن واستـــادن
 
حضرت اسرافیل از اونــــور  اومد
رف روی چـــار پایــه و چــن تا صـــور زد
دیــــدم دارن تخت روون میــــارن
فرشتـــه هــــا رو دوششــون میـــارن
مونده بودم کــه این کیـــه خدایا
تـــو محشـر این کــارا چیـــــه خدایـــا
فِک می کنید داخل اون تخ کی بود
الان میگم ،یـه لحظه ، اسمش چی بـود؟
اون که تو دنیا مثل توپ صدا کـرد
همون کــــه این لامپــارو اختـرا کــــرد
همونکه کاراش عالی  بود اون دیگه
بگید بــابــا ، تومــــاس ادیسون دیگـه
خــدا بهش گف دیگـــه پایین نیـا
یـــــه راس بـــــرو بهش پیش انبیـــا
وقت و تلف نکن تــوماس زود برو
بــه هـر وسیلــه ای اگـــــر بود بــــرو
از روی پل نری یـــه وخ مـی افتــی
مـیگــم هــــوایی ببرنـــد و مفتـــــی
باز حاجــی ساکت نتونس بشینـــه
گفت کـــه : مفهــــوم عدالت اینـــه؟
آخه  ادیسون کــه مسلمون نبود
ایـن بـابـا اهل دیــن و ایمــــون نبــود
نــه روضه رفته بود نــه پـای منبر
نــه شمـر می دونس چیـه نــــه خـنجــر
یــه رکعت ام نماز شب نخــونـده
با سیم میماش شب رو به صُب رسونده
حرفــای یارو کــه بـــه اینجا رسید
خـــدا یه آهـــی از تــــــه دل کشیـــد
حضرت حق خــودش رو جابجا کرد
یــــــه کم  به این حاجی نیگا نیگا کـرد
از اون نگـاههـای عـاقل انـدر ـــــ
[ سفیه ]   شــــــو بـاید بیــارم ایـن ور
با اینکه خیلی خیلی خستـه هم بود
خطاب بــــه بنده هاش دوبـاره فرمـــود
شمـــا عجب کلّـــه خرایی هستید
بـــابــا عجب جـــــونـورایـی هستیـــد
شمر اگه بود آدولف هیتلــرم بود
خـنجــر اگـــــر بــود روو ِلــوِرم بـود
حیفه کــــه آدم خودشو پیر کنــه
و ســـوزنش فقط یــــه جـــا گیر کنــه
میگیـد تومـاس من مسلمـون نبـود
اهل نمــاز و دیـن و ایمــــون نبــــود
اولاً از کجا میگیــد ایـن حرفــــو ؟
در بیــــارید کـلّــة زیــــر بـــرفـــو
اون منــو بهتـر از شمـا شنـاختـه
دلیلشـم این چیزایــی کــــه ساختـــه
درسـتـــه  گفتـه ام عبـادت کنیــد
نگفتــــــه ام به خلـق خدمت کنیـد؟
تومـاس نه بُم ساخته نه جنگ کرده
دنیـــارو هم کلـّـــی قشنگ کــــــرده
من یـــه چراغ کــه بیشتـر نداشتـم
اونم تـــو آسمونـا کــــار گذاشتـــم
توماس تو هر اتاق چراغ روشن کرد
نمیدونید چقــــد کمک به مــن کـرد
تو دنیـا هیچـکی  بـی چـراغ  نبوده
یا اگـرم بـوده ،  تــــو بــاغ نبــوده
خــدا بـرای حاجـــــی آتش افــروخت
دروغ چرا یـــه کم براش دلــم سوخت
طفلی تــو باورش چــــه قصرا ساخته
اما بـــه اینجا کـــــه رسیده باختــــه
یکی میاد یــــه هاله ایی بــاهاشـــه
چقـــد بهش میـــاد فرشتـــه باشـــه
اومد رسید و دست گذاش رو دوشــم
دهـــانشـــــو آوُرد کنــــار گـوشـــم
گف:تو کــه کلّه ات پرِ قورمـه سبزیست
وقتی نمــی فهمی، بپرســی بــد نیست
اونکـــه نشستـه یک مقــام والاست
متــرجمـــه ، رفیق حق تعالـــی ست
خـودِ خــــدا نیست ، نمـاینده شـــــه
مــــورد اعتماده شـــه بنــده شـــــه
خــــدای لم یلد کــــه دیدنــی نیس
صــــداش  با این گوشـا شنیدنی نیس
شمــــا زمینیـــا همــش همینیـــد
اونــــورِ میـــزی رو خـــــدا مـی بینیـد
همینجوری می خواس بلن شه نم نم
گف : کـــه پاشو، بـاید بــری جهنــــم
وقتـی دیـدم منم گــــرفتار شــــدم
داد کشیــدم یــــه دفعـه بیدار شد

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 فروردین 1388 توسط یعقوب حسن پور

دعای غضنفر بعد از نماز: خدایا مواظب خودت باش!!

» برای خواندن 10 جوک جدید به ادامه مطلب مراجعه کنید

غضنفر با یکی تصادف میکنه افسر میاد میگه: کدومتون مقصرید؟
غضنفر میگه والا من که خواب بودم از این آقا بپرسین!


غضنفر دو تا بلوک سیمانی رو گذاشته بوده رو دوشش،‌ و داشت می‌برد بالای ساختمون. صاحب‌کارش بهش میگه: تو که فرقون داری،‌ چرا اینا رو میذاری رو کولت؟! غضنفر میگه: ‌اون دفعه با فرقون بردم، اون چرخش پشتم رو اذیت می‌کرد.


به غضنفر میگن چرا درس میخونی؟ میگه درس میخونم دکتر بشم مطب بزنم پول در بیارم نیسان بخرم کار کنم


دعای غضنفر بعد از نماز: خدایا مواظب خودت باش!!


یه زنه به شوهرش میگه: من میخوام پنج دقیقه برم خونه همسایه تو هر نیم ساعت یه سری به غذا بزن


یکی میگه: «من حافظه کل قرآنم» ، غضنفر میگه: «از این قرآن کوچیکا یا بزرگا؟»


به غضنفر میگن چرا غواصا پشت به آب میپرن؟
میگه: اگه به جلو بپرن میفتن تو قایق!


غضنفر می خواد توی زندگی جلو بیفته می ره یه زن حامله می گیره


غضنفر دستش شکسته بود از دکتر پرسید من بعد از باز کردن گچ میتونم ویلن بزنم؟
دکتر: بله، غضنفر: چه خوب چون قبلاً نمیتونستم
!!!


اصفهانیه با زیرپوش میره تو برفا.... ازش میپرسن چرا لخـتی؟ میگه دوتا پنسیلین دارم که تاریخش داره میگذره !
نوشته شده در تاريخ شنبه 15 فروردین 1388 توسط یعقوب حسن پور
درباره وبلاگ

جستجو

آرشيو مطالب

آخرين مطالب

نويسندگان

نظر سنجي

پيوند ها

صفحات جانبي

آمار سايت