اس ام اس من از هزار سال خستگی از کنج زندون امدم دلم کبیر دردو به عشق بارون امدم گاهی دل انقدر تنگ میشه که گریه هم کم میاره یه حرفه خیلی ساده هم گاهی چقد غم میاره خنده تلخ ادما همیشه از دل خوشی نیست گاهی شکستن دلی کمتر از ادم کشی نیست بالا رفتیم ماست بود اون پاینا دوغ بود قصه عشقه دنیا انگار همش دروغ بود به چه قیمتی گذشتی از شبای خیس مهتاب چی گذاشتی از من تو به جز ابرو ی بر باد به چه قیمتی غرو رو سر راهمون کشیدی چرا لحضهای باهم بودنامونو ندیدی خوب من ما هر دو باختیم تو این بازی بیخود هردوتامون کم گذاشتیم که ترانها مونم مرد چیزی از لحضه نمونده من تو لحضه رو کشتیم حکم اعدام دلامون باغرو رمون نوشتیم http://yaghobsistem4.mihanblog.com 2019-09-16T14:05:51+01:00 text/html 2009-06-04T08:33:26+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور می‌خواهی بری http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/220 <P align=center><IMG style="WIDTH: 464px; HEIGHT: 266px" height=307 alt=می‌خواهی‌بری hspace=0 src="http://files.myopera.com/2tanha/albums/778751/AMIR%20%2855%29.jpg" width=510 align=baseline border=0></P> <DIV align=right><FONT size=2><FONT size=4>می خوای بری میخوای بری ، چیزی نگو می دونم <BR>بغضمو نشکن می شکنه غرورم <BR><BR>نمی خوام اشکامو ببینی آخه <BR>می شکنه حرمت دل صبورم <BR><BR>با رفتنت چیزی عوض نمیشه <BR>من می مونم منتظرت همیشه <BR><BR>می خوای بری می خوای بری ، معلومه از نگاهت <BR>چشمهای عاشق می شینه به راهت <BR><BR>خوب می دونم یه روزی برمی گردی <BR>سرخورده و شرمنده از گناهت <BR><BR>* * * * * <BR><BR>میشه گل رو زیر پا له کرد و رفت <BR>می مونه امّا عطر اون تو هوا <BR><BR>عشق هم گل سرخ غرور منه <BR>نمیشه آسون بذاریش زیرپا <BR>نمیشه آسون بذاری زیرپا <BR><BR>می خوای بری میخوای بری ، چیزی نگو می دونم <BR>بغضمو نشکن می شکنه غرورم <BR><BR>نمی خوام اشکامو ببینی آخه <BR>می شکنه حرمت دل صبورم <BR><BR>* * * * * * * * * * <BR><BR>می خوای بری میخوای بری ، چیزی نگو می دونم <BR>بغضمو نشکن می شکنه غرورم <BR><BR>نمی خوام اشکامو ببینی آخه <BR>می شکنه حرمت دل صبورم <BR><BR>با رفتنت چیزی عوض نمیشه <BR>من می مونم منتظرت همیشه <BR><BR>می خوای بری می خوای بری ، معلومه از نگاهت <BR>چشمهای عاشق می شینه به راهت <BR><BR>خوب می دونم یه روزی برمی گردی <BR>سرخورده و شرمنده از گناهت <BR><BR>* * * * * <BR><BR>میشه گل رو زیر پا له کرد و رفت <BR>می مونه امّا عطر اون تو هوا <BR><BR>عشق هم گل سرخ غرور منه <BR>نمیشه آسون بذاریش زیرپا <BR>نمیشه آسون بذاری زیرپا <BR><BR>می خوای بری میخوای بری ، چیزی نگو می دونم <BR>بغضمو نشکن می شکنه غرورم <BR><BR>نمی خوام اشکامو ببینی آخه <BR>می شکنه حرمت دل صبورم</FONT>&nbsp;</FONT></DIV> text/html 2009-06-04T08:13:43+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور خودت یه روز می‌فهمی...... http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/214 <DIV align=right><FONT size=2><IMG alt=چتر hspace=0 src="http://files.myopera.com/2tanha/albums/778751/AMIR%20%2844%29.jpg" align=baseline border=0></FONT></DIV> <DIV align=right><FONT size=2><FONT size=4>خودت یه روز می فهمی من واسه تو چی هستم <BR>عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستم <BR>عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستم <BR>دلمو شکستی اما بازم وفاداره دل <BR>عشقو نمیندازه دور آخه مگه بیکاره دل <BR>آخه مگه بیکاره دل <BR><BR>زندگی همش شکل گل و جوونه س <BR>زندگی همش حرفای عاشقونه س <BR>زندگی همش حرفای عاشقونه س <BR>این جداییها قصه روزگاره <BR>زندگی هنوز خوشگلیهاشو داره <BR>زندگی هنوز خوشگلیهاشو داره <BR>خودت یه روز می فهمی من واسه تو چی هستم <BR>عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستم <BR>عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستم <BR><BR>دنیای دیوونه ها دنیای دوست داشتنه <BR>دنیای دیوونه ها دنیای دوست داشتنه <BR>فدای چشمات میشم وقتی نگات با منه <BR>وقتی نگات با منه <BR>بدنبال دلم نیست دل با دیگرونت <BR>خدا نکنه که آتیش بگیره آشیونت <BR>بدنبال دلم نیست دل با دیگرونت <BR>خدا نکنه که آتیش بگیره آشیونت <BR><BR>هر چی که از تو گفتم زمزمه رازمه <BR>شور و شر عاشقی خنده و آوازمه <BR>شادی لحظه هامو همیشه با تو داشتم <BR>رو اسم و رسم دنیا دیدی که پا گذاشتم <BR>دیدی که پا گذاشتم <BR>بدنبال دلم نیست دل با دیگرونت <BR>خدا نکنه که آتیش بگیره آشیونت <BR>بدنبال دلم نیست دل با دیگرونت <BR>خدا نکنه که آتیش بگیره آشیونت <BR>خودت یه روز می فهمی من واسه تو چی هستم <BR>عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستم <BR>عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستم <BR><BR>دنیای دیوونه ها دنیای دوست داشتنه <BR>دنیای دیوونه ها دنیای دوست داشتنه <BR>فدای چشمات میشم وقتی نگات با منه <BR>وقتی نگات با منه <BR>بدنبال دلم نیست دل با دیگرونت <BR>خدا نکنه که آتیش بگیره آشیونت <BR>بدنبال دلم نیست دل با دیگرونت <BR>خدا نکنه که آتیش بگیره آشیونت <BR>خودت یه روز می فهمی من واسه تو چی هستم <BR>عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستم <BR>عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو می پرستم</FONT>&nbsp;</FONT></DIV> text/html 2009-05-31T04:05:42+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور آیا عشق خاموش میشه ؟ http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/198 <STRONG>&nbsp;</STRONG> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Baran"><STRONG>آره راست میگن که <SPAN style="COLOR: red">عشق بچه بازی نیست</SPAN> </STRONG></SPAN></P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Baran">میدونی برای چه ؟</SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial"><IMG style="WIDTH: 629px; HEIGHT: 498px" height=613 src="http://i34.tinypic.com/vgr5w3.jpg" width=625></SPAN></P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt">&nbsp;</P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>آخ راستی سلام نگفتم ، سلام خدمت شما دوستان و </FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>دلسوختگان</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>در مغازه نشسته بودم داشتم حساب میکردم که فردا </FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>چقدر پول کم داریم که یک دفعه این به ذهن من اومد </FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>نوشتم رو کاغذ تا بیام تو وبلاگ هم این رو بذارم تا همه </FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>بخونن .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>یک سوال مبهم در ذهن من وجود داره ، آیا عشق هم </FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>خاموش میشه یا اینکه عشق همه اش حرف هست ؟</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>اصلا عشق وجود داره ؟ اصلا تا حالا به این همه سوال در</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>&nbsp;مورد عشق فکر کردین ؟ دقت کردی هر کلمه ای که </FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>سه حرفی هست چقدر مهم است یا گرانبهاست یا جالب </FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>یا اینکه خیلی بی ارزش است شما چی کلمه ای دارید تو</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>&nbsp;ذهنتون که سه حرفی باشه و مابین باشه ؟</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>تمام این سوال ها یک طرف ولی این سوال هم یک طرف</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>&nbsp;آیا عشق خاموش میشه تا عاشق خاموشی به وجود </FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT size=3>بیاد ؟ </FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B></B>&nbsp;</P> text/html 2009-05-31T04:04:23+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور عشق اصلی فقط یکی است اونم خداست http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/197 <STRONG>&nbsp;</STRONG> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: Tabassom"><STRONG><FONT color=#cc0000>عشق الهی ، عشق اصلی </FONT></STRONG></SPAN></P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: Tabassom"><IMG alt="copy by bedrood.parsiblog.com" src="http://i37.tinypic.com/s2qie1.jpg">&nbsp;</SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT color=#333399 size=3>اگر کسی مبتلا به عشق الهی نشود عشق های دیگرش همه ، پیشاپیش شکست خورده است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr">این عشق ها شکست می خورند ، زیرا متعلق شور</SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr">&nbsp;عاشقانه ، پیش از هر چیز آن کل بسیط یعنی خداست .</SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr">&nbsp;اگر به این عشق حقیقی برسی عشق های دیگرت نیز </SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr">شکست نخواهند خورد </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">؛</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"> عشق های مجازی دل عاشق </SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr">پیشه مار ا برای عشق ورزیدن توانا تر می کنند . آنگاه ، </SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr">هر عاشقی آیینه ای&nbsp;است که عشق الهی را می تاباند و </SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr">هر عشق قطره ای است که از ابر باران زای لطف او </SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr">باریده است . بنابر این شکستی در کار نیست ، هر چه </SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr">هست پیروزی و توفیق است و هر چیزی که هست ، </SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr">بخشی از یک متن بزرگ است .</SPAN></B></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT color=#660000 size=3>هر اتفاقی نیز پله ای است که تو را از نردبان وجود ، بالاتر و بالاتر می برد .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT color=#660000 size=3>فراموش نکن که معشوق اصلی خداست .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT color=#660000 size=3>عشق های دیگر تمرین عاشقی اند .</FONT></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0in 10.3pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -9pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr"><FONT color=#660000 size=3></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P><B><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Badr" Roman?;? New Roman?;?Times Times><FONT color=#660000 size=3>امیدوارم همه در گردباد عشق الهی بیفتند .</FONT></SPAN></B><BR> text/html 2009-05-31T03:56:55+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور بنویس http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/196 <STRONG>&nbsp;</STRONG> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Badr"><STRONG>اشک تو چشمامه قلم گریه کن</STRONG></SPAN></P><BR> <P dir=rtl align=center><FONT face="Times New Roman" size=3><IMG style="WIDTH: 486px; HEIGHT: 357px" height=768 alt="@copy by bedrood.parsiblog.com" src="http://i33.tinypic.com/2mckna.jpg" width=196>&nbsp;</FONT></P><BR> <P dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Koodak">گفتی می خوای بنویسی دلمو&nbsp;***&nbsp;این دل از تو هنوز غافلمو</SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl align=center><B><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Sina"><FONT size=3>بنویس بنویس هر چی دلت خواست بنویس منو یک دریا دل عاشق رو راست بنویس</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Koodak">قصه عشقی که بین من و تو است&nbsp;***&nbsp;انتظار با تو بی فاصلمو</SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl align=center><B><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Sina"><FONT size=3>بنویس بنویس هر چی دلت خواست بنویس منو یک دریا دل عاشق رو راست بنویس</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Koodak">اگه خواستی بنویسی من و یکباره دیگه *** لحظه هامو لحظه پوچ دقایق بنویس</SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Koodak">زیر آوار مصیبت تو فراز بی کسی *** تنمو با واژه سرخ شقایق بنویس</SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl align=center><B><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Sina"><FONT size=3>بنویس بنویس هر چی دلت خواست بنویس منو یک دریا دل عاشق رو راست بنویس</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Koodak">با محبتی که داری به من شوریده دل *** منو پیش مرگ چشمات با دل عاشق بنویس</SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Koodak">نگذر از ساحل آفتابی دریای عشق *** منو یک دریا دل شکسته قایق بنویس</SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl align=center><B><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Sina"><FONT size=3>بنویس بنویس هر چی دلت خواست بنویس منو یک دریا دل عاشق رو راست بنویس</FONT></SPAN></B></P> text/html 2009-05-30T16:32:09+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور بی وفا http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/208 <P><FONT size=4>ای مسافر غریبه</FONT><FONT size=4><BR>چرا قلبمو شکستی<BR>رفتی و تنهام گذاشتی<BR>ای که بی تو تک و تنهام<BR>توی این غربت سنگی<BR>می دونم بر نمی گردی<BR>شدی همرنگ دو رنگی<BR>همه زندگی من اون نگاه عاشقت بود <BR>چرا فکر کردی به جز من <BR>یکی دیگه لایقت بود<BR>رفتی و ازم گرفتی<BR>اون نگاه آشناتو <BR>واسه من بمبی گذاشتی التهاب لحظه ها تو<BR>حالا من تنها نشستم <BR>با نوای بی نوایی<BR>چه غریبم بی تو اینجا <BR>ای غریبه بی وفایی</FONT><BR>&nbsp;<IMG alt=ناراحت src="http://forum.chatkon.com/Smileys/default/sad.gif" border=0> <IMG alt=ناراحت src="http://forum.chatkon.com/Smileys/default/sad.gif" border=0> <IMG alt=ناراحت src="http://forum.chatkon.com/Smileys/default/sad.gif" border=0> <IMG alt=ناراحت src="http://forum.chatkon.com/Smileys/default/sad.gif" border=0> <IMG alt=ناراحت src="http://forum.chatkon.com/Smileys/default/sad.gif" border=0></P> text/html 2009-05-28T15:14:36+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور دفتر عشق : http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/186 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000099><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>هر شب در آرزوی آمدنت ستاره ها را می شمارم .</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000099><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000099><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>می آیی ...</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000099><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000099><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>می دانم كه می آیی اما صد افسوس كه قدم در رویای من نمی گذاری...</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"></SPAN> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><STRONG><FONT color=#ff6600>كاری</FONT><FONT color=#ff0000>عشق</FONT><FONT color=#ff6600>اتور :</FONT></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"></SPAN> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000099>بی تو مهتاب شبی باز از آن كوچه گذشتم ...</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000099></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=4><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000099>فكر نكن یاد تو بودم كار نداشتم ول می گشتم ...</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT color=#000099 size=4></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: #000099"><STRONG><IMG alt="" src="http://i8.tinypic.com/25ivsjr.jpg" align=baseline border=0></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"></SPAN> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"></SPAN> <P></P> <P><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2009-05-27T15:58:12+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور عاشقانه http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/190 <P align=center><STRONG><FONT color=#990000 size=4>به تو می اندیشم...........</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><IMG height=478 src="http://www.aftablog.com/uploads/m/mostafa210/74908.jpg" width=397 border=0></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>&nbsp;<IMG height=36 src="http://www.aftablog.com/uploads/m/mostafa210/74909.gif" width=433 border=0></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>همه وقت... همه جا...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>من به هر حال که باشم به تو می اندیشم!!!</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>تو بدان این را تنها تو بدان...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>تو بیا... تو بمان با من تنها تو بمان...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>جای مهتاب به تاریکی مهتاب تو بتاب...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>من فدای تو به جای همه گلها تو بخند...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>اینک این من که به پای تو درافتادم باز...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>ریسمانی کن از آن موی دراز...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>تو بگیر... تو ببند... تو بخواه...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>پاسخ چلچه ها را تو بگو...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>قصه ابر هوا را تو بخوان...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>تو بمان با منِ تنها... تو بمان...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>در دل ساغر هستی تو بجوش...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>من٬ همین یک نفس از جرعه جانم باقیست...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3>آخرین جرعه این جامِ تهی را تو بنوش!!!...</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3><IMG height=36 src="http://www.aftablog.com/uploads/m/mostafa210/74909.gif" width=433 border=0></FONT></STRONG></P> text/html 2009-05-27T08:25:14+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور آهوی وحشی.... http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/218 <IMG alt="" hspace=0 src="http://files.myopera.com/2tanha/albums/778751/AMIR%20%283%29.jpg" align=baseline border=0> <P><FONT size=4>الا ای آهـوی وحشـی کجـایی <BR>مرا با توست چـنـدیـن آشنایی </FONT></P> <P><FONT size=4>دو تنها و دو سرگردان دو بی کس <BR>دد و دامت کمین از پیش و از پس </FONT></P> <P><FONT size=4>چه خواهد شد بگویید ای رفیقان <BR>رفـیــق بــی کـســان یـار غریبان </FONT></P> <P><FONT size=4>بـــیــا تـا حـال یـکــدیـگـر بـدانیم <BR>مــراد هـم بـجــو یـیـم ار تـوانیم </FONT></P> <P><FONT size=4>مـگــر خـضــر مـبـارک پی در آید <BR>کــه ایــن تـنـهـا بدان تنها رساند </FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>دو تنها و دو سرگردان دو بی کس <BR>دد و دامت کمین از پیش و از پس </FONT></P> <P><FONT size=4>فرح بخشی در این ترکیب پیداست <BR>که نغز شعـر و مـغـز جان اجزاست </FONT></P> <P><FONT size=4>که این نـافه ز چین جیب حــورست <BR>نه آن آهــو کـه از مـردم نـفورست </FONT></P> <P><FONT size=4>که روزی رهروی در سرزمیـنــی <BR>به لطـفش گفت رند رهنشیـنـی </FONT></P> <P><FONT size=4>چـنـان بـی رحم زد تـیـغ جدایـی <BR>که گویی خود نبودسـت آشنایی </FONT></P> <P><FONT size=4>رفـیــقــان قــدر یـکــدیـگــر بـدانـیـد <BR>چو معلوم است شرح از بر مخوانید </FONT></P> <P><FONT size=4>مــقــالات نــصـیـحـت گــو همین است <BR>که سنگ اندازان هجران در کمین است </FONT></P> <P><FONT size=4>نـکـرد آن هــمــدم دیــریــن مــدارا <BR>مـسـلـمـانـان مـسـلـمـانـان خدا را</FONT></P> text/html 2009-05-26T15:25:40+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور کویری سبز http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/187 <P><FONT size=4>در کویر سبز عشق،این سخن از من بگیر مرگ تو مرگ من است،پس تمنا میکنم هرگز نمیر.<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></FONT></P> text/html 2009-05-26T05:19:04+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور عشق تو چشما http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/181 <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'"><IMG src="http://farm3.static.flickr.com/2442/3555200743_4a27641617_o.jpg"></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">احساس عاشق بودن از چشم شروع میشه . . .<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">ولی دوست داشتن از گوش میدونی چه جوری </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Andalus">؟؟؟ </SPAN></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'"><SPAN>&nbsp;</SPAN>وقتی تو میخوای کسی رو که دوست داشتی </SPAN></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">دیگه دوست نداشته باشی کافیه دیگه گوشات </SPAN></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">رو بگیری و به حرفاش گوش ندی و اهمیتی ندی</SPAN></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">&nbsp;و فراموشش کنی ، ولی وقتی میخوای کسی</SPAN></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">&nbsp;رو که عاشقشی فراموش کنی ، چشمات رو </SPAN></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">میبندی ولی عشق به صورت قطره ای اشک از</SPAN></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">&nbsp;چشمات میاد پایین و می ریزه روی قلبت و اون</SPAN></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'">&nbsp;جا میمونه تا ابد<B> . . .</B></SPAN></P> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'"><IMG class=reflect title="" style="WIDTH: 500px; HEIGHT: 432px" height=332 alt="KhatoNeshon (28) by you." src="http://farm3.static.flickr.com/2441/3555200751_2844689131.jpg?v=0" width=500 onload=show_notes_initially();></SPAN></P> text/html 2009-05-26T01:09:51+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور اگر هر کشوری یوزارسیف می ساخت http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/174 <P><FONT size=4>آمریكا =&gt; یوزارسیف درخواست بانو زلیخا رو می قبولید و همه چیز </FONT></P> <P><FONT size=4>به خوبی خلاص میشد...</FONT></P> <P><FONT size=4>كره =&gt; آخناتون دو تا شاهزاده داشت كه باهم سر یه دختر </FONT></P> <P><FONT size=4>دعواشون میشد كه تاجره و بعدشم همدیگرو میكشتن و آخر سر</FONT></P> <P><FONT size=4>&nbsp;هم یوزارسیف دختره رو میگرفت!</FONT></P> <P><FONT size=4>هند =&gt; یوزارسیف تازه یه جایی كه عاشق شده بود، یادش می </FONT></P> <P><FONT size=4>افتاد كه یه پدری داره و در پی پدرش هم متوجه میشه كه پدرش از</FONT></P> <P><FONT size=4>&nbsp;مادر او&nbsp; یه بچه ی دیگه هم داشته! وقتی میره برادرشو پیدا كنه میاد </FONT></P> <P><FONT size=4>میبینه كه در عشق شكست خورده و یكی دیگه دختره رو گرفته!</FONT></P> <P><FONT size=4>روسیه =&gt; در حین فیلم یوزارسیف به انرژی هسته ای دست پیدا </FONT></P> <P><FONT size=4>میكنه و در رقابت با كاهنان معبد&nbsp; آمون سعی میكنن كه یك انسان به</FONT></P> <P><FONT size=4>&nbsp;فضا بفرستند و یوسف موفق میشه با اختلاف 10 دقیقه یه مرد به </FONT></P> <P><FONT size=4>ماه بفرسته...</FONT></P> <P><FONT size=4>مكزیك =&gt; یوزارسیف و آنخمائو (كاهن معبد) وای میسن رو برو هم </FONT></P> <P><FONT size=4>و آخناتن گیتار میزنه و اون دو تا دوئل میكنن و كاهنان معبد هم وای </FONT></P> <P><FONT size=4>میسن تماشا... سر ساعت آنخمائو كشته میشه!</FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=4>اسپانیا =&gt; در حین فیلم 100 زوج عاشق با همدیگه ازدواج میكنن و </FONT></P> <P><FONT size=4>در این حین كاهنان و یوزارسیف فامیل میشن و همه چیز به خوبی و </FONT></P> <P><FONT size=4>خوشی خلاص میشه...</FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=4>انگلیس =&gt; كاهنان شبانه بوسیله ی تونل گندم ها رو كش میرن و </FONT></P> <P><FONT size=4>قهطی 3 سال زودتر شروع میشه و دربدر یوزارسیف از گشنگی </FONT></P> <P><FONT size=4>میمیره و بعدشم كاهنان گاو پرست میشن...</FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=4>فرانسه =&gt; همینو بدونید كه همه چیز اونطوری كه نمیخواهید تموم </FONT></P> <P><FONT size=4>میشه...</FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2009-05-25T15:01:48+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور 3 رباعی http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/173 <FONT size=3><FONT color=#ff6600><STRONG>سلام دوستای گلم . امروز با ۳ تا رباعی زیبا و ۱ متن جالب اومدم .</STRONG> </FONT></FONT> <P></P> <P><STRONG><FONT color=#ff6600 size=3>مثل همیشه منتظر نظراتونم !</FONT></STRONG></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#6600cc size=3>آنگاه که خنده بر لبت می میرد</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#6600cc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چون جمعه ی پاییز دلم می گیرد</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#6600cc size=3>دیروز به چشمان تو گفتم که برو</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#6600cc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;امروز دلم بهانه ات می گیرد</FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#000000 size=3>نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظرنظر نظر نظر نظر نظر نظر نظرنظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" color=#cc0000 size=3>عشق با نیم نگاهت ازلی ست</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" color=#cc0000 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; راز چشمان تو ضرب المثلی ست</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" color=#cc0000 size=3>ولی افسوس ترافیک دلت</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" color=#cc0000 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مشکل جاده بین المللی ست</FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#000000 size=3>نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظرنظر نظر نظر نظر نظر نظر نظرنظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر</FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#000000 size=3>قیامت قامت و قامت ، قیامت</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ccff66 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#006600>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;قیامت می کند این قد و قامت</FONT></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#006600 size=3>موذن گر ببیند قامتت را </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#006600 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;به "قد قامت" بماند تا قیامت</FONT></STRONG></P><FONT color=#ccff66> <P><FONT color=#ffffff size=3><FONT color=#000000>نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظرنظر نظر نظر نظر نظر نظر نظرنظر نظر نظر نظر نظر نظر </FONT>نظر</FONT></P></FONT> <P><STRONG><FONT color=#ff6699 size=3>مهربانی را وقتی آموختم که کودکی آسمان نقاشی اش را سیاه میکشید تا پدر کارگرش زیر آفتاب نسوزد .</FONT></STRONG></P> text/html 2009-05-24T08:17:41+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور كویر............................. http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/215 <P><FONT size=2><IMG style="WIDTH: 476px; HEIGHT: 345px" height=452 alt=كویر hspace=0 src="http://files.myopera.com/2tanha/albums/778751/AMIR%20%2818%29.jpg" width=588 align=baseline border=0></FONT></P> <P><FONT size=4>من كویرم ای خدا با حسرت یه قطره آب <BR>یه عمره كه دریا رو از دور می بینم تو سراب <BR><BR>بهار برام یه اسمه یه اسم كهنه تو كتاب <BR>حرف من با آسمون چرا می مونه بی جواب <BR><BR>خدایا ، خدایا ، كویرم ، كویرم <BR>بگو ابر بباره می خوام جون بگیرم <BR><BR>اگه بارون بباره اگه بارون بباره <BR>آروم آروم و نم نم رو لب خشك تشنه ام <BR><BR>گیسوی سبز جنگل تنمو می پوشونه <BR>پرنده رو درختام می سازه آشیونه</FONT>&nbsp;</P> text/html 2009-05-24T05:11:12+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور عشق شن و ماسه http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/180 <P><IMG hspace=0 src="http://bp3.blogger.com/_tePSFoV_Qcc/SDPeuxVnJMI/AAAAAAAAAVc/Y8fS0sqZfbI/s400/47b5a15840b8c22_love.jpg" align=baseline border=0> </P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">رفتی بدون تو دارم</SPAN> </P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تو خشکیا جون میکنم</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بی کس و تنها موندم و</SPAN> </P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;همش دارم جا میزنم</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">چرا تو رفتی بی خبر</SPAN> </P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">من باتوام ای در به در</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">باشه برو ولی بدون</SPAN> </P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">من همیشه منتظرم</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">عیبی نداره من میگم</SPAN> </P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">شاید ازم خسته شدی</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">میخوای بری روت نمیشه</SPAN> </P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;میدونم بازنده شدی</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اول بازی یادته؟</SPAN> </P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">گفتی دوسم داری زیاد</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اما حالا داری میری </SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اخ که دنیا چه بی وفاست</SPAN> <STRONG><FONT size=4>!!!</FONT></STRONG></P> text/html 2009-05-23T16:33:56+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور ****شعر عاشقانه ی ابدی**** http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/193 <FONT color=#ffffff>&nbsp;</FONT> <P><FONT color=#ffffff><IMG style="WIDTH: 396px; HEIGHT: 310px" height=310 src="http://gallery.photo.net/photo/1794921-md.jpg" width=396></FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>شعر عاشقانه ی ابدی</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>اگر برای تو شعری عاشقانه بخوانم</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>این شعر تا ابد با تو خواهد زیست</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>حتی وقی که من دیگر نباشم</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>یا وقتی که دیگر میان ما عشقی نباشد</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>شعر عاشقانه بیشتر از آدمها می ماند</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>عاشقانت تو را ترک می کنند</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>اما شعر عاشقانه</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>همیشه با تو خواهد بود</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>پس بگذار برایت شعری عاشقانه بخوانم!</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>شعری از اعماق جان٫</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>که مرا به یاد تو آورد......</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>شعری که همیشه با تو بماند.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ffffff><FONT size=4><FONT color=#cc0000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;:&nbsp; یک ترانه ی</FONT><FONT color=#cc0000> قدیمی</FONT>:.</FONT></FONT></STRONG></P> text/html 2009-05-23T16:31:08+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور زمان http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/191 <P align=center><STRONG><FONT color=#660033 size=4>چقدر ثانیه ها دروغ میگویند</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#660033 size=4>و چقدر ساعت ها بی رحمانه ما را جا میگزارند</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#660033 size=4>دستی همیشه ما را هل میدهد</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#660033 size=4>و ما نا خواسته به جلو کشانده میشویم</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#660033 size=4>در تجربه ای که به طرز نا خوشایندی ارغوانی است</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#660033 size=4>و حالا ما افرادی هستیم که همیشه در رویا به سر میبرند</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#660033 size=4>همان هایی که عقب میکشند</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#660033 size=4>و از پشت به زمان خنجر میزنند</FONT></STRONG></P> text/html 2009-05-23T05:39:11+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور غورباقه عاشق http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/183 <IMG class=reflect title="" height=457 alt="KhatoNeshon (31) by you." src="http://farm4.static.flickr.com/3393/3555188669_7ae3af8c6c.jpg?v=0" width=497 onload=show_notes_initially();> text/html 2009-05-23T03:48:38+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور عمری به سر دویدم در جستجوی یارم http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/195 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">عمری به سر دویدم در جستجوی یارم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">**********************<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">عمری به سر دویدم در جستجوی یارم <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">جز وصل و طلب از او، حاجت نبود بكارم <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">گاهی ز شوق خنده ، گاهی ز شوق گریه <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">بی آنكه خود بدانم، چه شد كه بیقرارم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">بهر سو كشیدی ای دل، رسوای بی تعقل<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">با گوشه ی كرشمه بردی بكار زارم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">بیچاره من ، برهنه پا در كویرم <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">تو هیچ نسوختی، اشكی نریختی به حال زارم <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">عطش به لب نشسته، ترك زده لبانم <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">كفشی به پام نمانده ، ببین در شوره زارم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">تا كی در ترازو ، میزان نهم دلم باز <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">تا باوركنی ای عشق ، از الست میگسارم <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">تو با صد غمزه و ناز ، با صد اشاره و راز <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">با نیم نگاه كرشمه، كردی تو خاكسارم <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">تا بی نهایت ای عشق ما را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به سر دواندی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">اینهمه آتش و سوز ، هیچ نامد بكارم <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">مهر را ز سر رهاندی ، با شور و عشق و مستی <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Homa'">این كتاب نا نوشته ، پایان نداشت ، خمارم <o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-05-22T16:23:28+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور سرنوشت بد http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/169 بی تو <DIV class=postborder> <DIV class=posttext><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#cc3300 size=3>بی تو ای مهتاب شبها من چه تارم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG> <P></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#cc3300 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;بی تو ای آرامش دل من چه دارم</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#cc3300 size=3>بی تو ای تنهای عاشق من که هستم </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#cc3300 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بی تو من تنها ترین پرنده هستم</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#cc3300 size=3>بی تو ای گلواژه نور و طراوت</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#cc3300 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی تو من در غم بمیرم بی صدایت</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#cc3300 size=3>بی تو ای آرامش من ٬ من غریبم</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#cc3300 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی نگاه عاشقانت من میمیرم</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#cc3300 size=3>بی تو من تنها ترین ابر زمینم </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#cc3300 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; بی تو من نالان و گریان و غمینم</FONT></STRONG></P> <P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #0070c0; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Arash'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><IMG style="WIDTH: 554px; HEIGHT: 532px" height=691 alt=koleposhti-66.blogfa.com hspace=0 src="http://i29.tinypic.com/jz9yzt.jpg" width=470 align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#cc0000>سرگشته<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#cc0000>باز آ که مرا دیده دل غرقه به خون است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 343.3pt 352.3pt 361.3pt 370.3pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#cc0000><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>گر بر سر باز آمدنی وقت کنون است <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#cc0000>دل از طلبت بادیه می پوید و سر نیز<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 370.3pt 379.3pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#cc0000><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>سرگشته و حیرت زده در دشت جنون است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#cc0000>ای یار ز من طاقت ایوب چه جویی ؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 370.3pt 379.3pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#cc0000><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>پایاب شکیبم دگر از دست برون است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#cc0000>در جام من این باده گلرنگ نبینید <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 379.3pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#cc0000><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>از حال دل زار بپرسید که خون است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#cc0000>سر منزل این پیکر خاکی دل خاک است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 352.3pt 370.3pt 379.3pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#cc0000><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>هان ای دل سودا زده ! این درس قرون است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><FONT color=#cc0000>عزت به جز از بندگی عشق نجویم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 352.3pt 379.3pt 388.3pt"><FONT color=#cc0000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;<FONT color=#cc0000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><FONT color=#cc0000>کاین بندگی از خواجگی عرش فزون است </FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 17pt; COLOR: white; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;</P></DIV></DIV> text/html 2009-05-22T16:06:45+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور عکس ومطالب عاشقانه با حال http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/168 <IMG style="WIDTH: 507px; HEIGHT: 207px" height=239 hspace=0 src="http://i22.tinypic.com/26031g2.jpg" width=437 align=baseline border=0> <P></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق تمنا كن ولی خار نشو</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق قبول كن ولی غرورت را از دست نده</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق گریه كن ولی به كسی نگو</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق وصال كن ولی فرار نكن</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق زندگی كن ولی عاشقانه زندگی كن</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق بمیر ولی كسی رو نكش</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق خودت باش ولی خوب باش</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><IMG height=375 hspace=0 src="http://raminep.googlepages.com/jome.jpg" width=504 align=baseline border=0></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><IMG style="WIDTH: 507px; HEIGHT: 207px" height=239 hspace=0 src="http://i22.tinypic.com/26031g2.jpg" width=437 align=baseline border=0><FONT color=#000000> </FONT></P> <P></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق تمنا كن ولی خار نشو</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق قبول كن ولی غرورت را از دست نده</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق گریه كن ولی به كسی نگو</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق وصال كن ولی فرار نكن</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق زندگی كن ولی عاشقانه زندگی كن</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق بمیر ولی كسی رو نكش</SPAN><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P><SPAN style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><BR></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">برای عشق خودت باش ولی خوب باش</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><IMG height=375 hspace=0 src="http://raminep.googlepages.com/jome.jpg" width=504 align=baseline border=0></SPAN></FONT></P><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal"><o:p><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal"><o:p><IMG alt="" hspace=0 src="http://i10.tinypic.com/4pjqer6.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"></SPAN></FONT>&nbsp;</P><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>من نشانی از </FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>تو ندارم اما</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;نشانی ام را برای تو می نویسم:</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;درعصرهای انتظار</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>به حوالی بی کسی قدم بگذار!</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;خیابان غربت را پیدا کن و</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;وارد کوچه پس کوچه های تنهایی شو!</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;کلبه ی غریبی ام را پیدا کن،</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;کناربیدمجنون خزان زده و</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;کنارمرداب ارزوهای رنگی ام!</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;درکلبه را باز کن و</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;به سراغ بغض خیس پنجره برو!</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;حریر غمش را کنار بزن!</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;مرا خواهی دید</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;بابغضی کویری که غرق عصاره ی</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=4>&nbsp;انتظار پشت دیوار غم هایم نشسته ام</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 'B Titr'"></SPAN>&nbsp;</P></SPAN></FONT> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal"><o:p><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal"><o:p><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal"><o:p><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal"><o:p><IMG alt="" hspace=0 src="http://i10.tinypic.com/4pjqer6.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></o:p></SPAN></o:p></SPAN></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal"><o:p><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal"><o:p><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal"><o:p><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal"><o:p><IMG style="WIDTH: 512px; HEIGHT: 357px" height=348 alt="" hspace=0 src="http://i7.tinypic.com/4vdt7p0.jpg" width=476 align=baseline border=0></o:p></SPAN></o:p></SPAN></o:p></SPAN></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 5pt 0in; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=center><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal"><o:p><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal"><o:p><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal"><o:p><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; text-shadow: none; mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT size=2><IMG alt="" hspace=0 src="http://i3.tinypic.com/wlzjtu.gif" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://i3.tinypic.com/wlzjtu.gif" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://i3.tinypic.com/wlzjtu.gif" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://i3.tinypic.com/wlzjtu.gif" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://i3.tinypic.com/wlzjtu.gif" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://i3.tinypic.com/wlzjtu.gif" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://i3.tinypic.com/wlzjtu.gif" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://i3.tinypic.com/wlzjtu.gif" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://i3.tinypic.com/wlzjtu.gif" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://i3.tinypic.com/wlzjtu.gif" align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://i3.tinypic.com/wlzjtu.gif" align=baseline border=0></FONT></P> <P align=center><FONT color=#330000><FONT size=2><IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0></FONT>&nbsp;<FONT size=4>زندگی تکراریست <IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4><IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0>&nbsp;خنده ها تکراری گریه ها تکراریست <IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4><IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0>&nbsp;من در این تکرارها مانده در بهت و سکوت <IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4><IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0>&nbsp;دیگران می خندند و دلم می داند که چقدر تکراریست <IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4><IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0>&nbsp;همه جا غرق سکوت&nbsp;<IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4><IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0>&nbsp;کوچه ها رو به غروب همه جا تاریک است <IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4><IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0>&nbsp;پیش رو تاریکی پشت سر تاریکی <IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#330000 size=4></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#cccccc><FONT size=4><FONT color=#330000><IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0>&nbsp;دل من می ترسد</FONT> <IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#cccccc size=2></FONT></P> <P align=center><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#cccccc size=2><IMG alt="" hspace=0 src="http://i18.tinypic.com/4fvf4nr.gif" align=baseline border=0></FONT></P> <P align=center><IMG height=562 alt="" src="http://pix2pix.org/my_unzip/11956678485.jpg" width=498></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG height=767 alt="" src="http://pix2pix.org/my_unzip/11956678489.jpg" width=504></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 500px; HEIGHT: 516px" height=517 alt="" src="http://pix2pix.org/my_unzip/11956678482.jpg" width=644></P> <P align=center><IMG height=846 alt="" src="http://pix2pix.org/my_unzip/119566784813.jpg" width=499><IMG alt="" src="http://pix2pix.org/my_unzip/119566784811.jpg"></P></o:p></SPAN></o:p></SPAN></o:p></SPAN></o:p></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT> text/html 2009-05-22T14:27:26+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور اس ام اس های عشغولانه در قالب شعر 9 http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/207 <FONT face="times new roman,times,serif" size=4>ای اشک ، آهسته بریز که غم زیاد است / ای شمع آهسته بسوز که شب دراز است<BR><BR>امروز کسی محرم اسرار کسی نیست / ما تجربه کردیم ، کسی یار کسی نیست . . .</FONT> text/html 2009-05-22T14:24:40+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور اس ام اس های عشغولانه در قالب شعر 8 http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/206 <FONT size=4>روز اول خیلی اتفاقی دیدمت...<BR>روز دوم الکی الکی چشمهام به چشمت افتاد... <BR>هفته بعد دزدکی بهت نگاه کردم... <BR>ماه بعد شانسی به دلم نشستی <BR>و <BR>حالا سالهاست یواشکی دوست دارم <BR></FONT> text/html 2009-05-22T14:22:47+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور اس ام اس های عشغولانه در قالب شعر 7 http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/205 <FONT size=4>تا كدوم ستاره دنبال تو باشم <BR>تا كجا بی خبر از حال تو باشم<BR>مگه میشه از تو دل برید و دل كند<BR>بگو می خوام تا ابد مال تو باشم <BR>از كسی نیس كه نشونی تو نگیرم<BR>به تو روزی میرسم من كه بمیرم<BR>هنوزم جای دو دستات خالی مونده<BR>تا قیامت توی دستای حقیرم<BR>خاك هر جاده نشسته روی دوشم<BR>كی میاد روزی كه با تو روبرو شم<BR>من كه از اول قصه گفته بودم <BR>غیر تو با سایه م نمی جوشم</FONT> text/html 2009-05-22T14:21:51+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور اس ام اس های عشغولانه در قالب شعر 6 http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/204 <FONT size=4>صدا كن مرا كه صدایت زیباترین نوای عالم است<BR>صدا كن مرا كه صدایت قلب شكسته ام را تسكین میدهد<BR>صدا كن مرا تا بدانم كه هنوز از یاد نبرده ای مرا<BR>نشسته ام تا شاید صدایم كنی<BR>صدایم كنی ومحبت بی دریقت را نثارم كنی</FONT> text/html 2009-05-22T14:20:40+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور اس ام اس های عشغولانه در قالب شعر 5 http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/203 <FONT size=4>گفتمش یار وفادار توام ، گفتا بس است<BR><BR>من وفا کی از تو خواهم تا وفاداری کنی ؟<BR><BR>گفتمش شد ارغوانی چهره ام از هجر تو<BR><BR>گفت میتوان با اشک خونین چهره گلناری کنی&nbsp; . . .</FONT> text/html 2009-05-22T14:19:50+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور اس ام اس های عشغولانه در قالب شعر 4 http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/202 <FONT size=4>اگر من شاعرم شعرم تو هستی<BR><BR>اگر من عاشقم ، عشقم تو هستی<BR><BR>اگر من یک کتاب کهنه هستم<BR><BR>بدان زیبا ترین برگش تو هستی</FONT> text/html 2009-05-22T14:18:51+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور اس ام اس های عشغولانه در قالب شعر http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/201 <FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>ماه عشق است بیا عاشق شویم ، عاشق آن خدای خالق شویم<BR>چون به درگاهش کشیم دست نیاز ، مهربان باشد شویم ما بی نیاز . . .<BR><BR><BR><BR>تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلت ? میتوان گفت که من چلچله لال توام ? <BR>مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف ? سخت محتاج به گرمای پر و بال توام . . .<BR><BR><BR><BR>راز دل با کس نگفتم چون ندارم محرمی ، هر که را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم ،<BR>راز دل با آب گفتم تا نگوید با کسی ، عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم . . .<BR></FONT><BR> text/html 2009-05-22T14:18:20+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور اس ام اس های عشغولانه در قالب شعر http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/200 <FONT size=4>سرمشق های آب بابا ? یادمان رفت<BR><BR>رسم نوشتن با قلم یادمان رفت<BR><BR>شعر خدای مهربان را حفظ کردیم<BR><BR>اما خدای مهربان یادمان رفت . . .</FONT> text/html 2009-05-22T13:58:10+01:00 yaghobsistem4.mihanblog.com یعقوب حسن پور اس ام اس های عشغولانه در قالب شعر 1 http://yaghobsistem4.mihanblog.com/post/199 <FONT size=4>دورم</FONT> <FONT size=4>ز تو ای خسته خوبان چه نویسم<BR><BR>من مرغ اسیرم به عزیزم چه نویسم<BR><BR>ترسم که قلم شعله کشد صفحه بسوزد<BR><BR>با آن دل گریان به عزیزم چه نویسم</FONT>